Više informacija na:

Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju

Dobro došli na nove web stranice CZSS Buje!

 

Stranice su još uvijek u izradi. Za sve informacije slobodno nas kontaktirajte putem telefona, E-maila ili faksa.