Više informacija o organizaciji rada, rasporedu rada Centra za socijalnu skrb Buje od 28.svibnja pročitajte na poveznici:

Odluka 28.svibnja 2020

Deteljnije na poveznici:

Odluka o organizaciji rada

Detaljnije pročitejte na poveznici: Uredovno vrijeme CZSS Buje